2024 Materiell, ressurs og annen kostnad

Prisene ligger tilgjengelig i Kalkyle for de som er administrator for sitt selskap.

REN Ressurspriser - Versjon 28 og 30

Oppdaterte ressurs-priser ligger tilgjengelig i Kalkyle ved modul “Administrasjon av priser” som nevnt over.

Under følger underlag til hvordan prisene er endret.

  • Det er også timespris for montør og ingeniør, med og uten anleggsbidrag.

image-20240627-084832.png
Underlag for revidering av ressurs-priser 2024

REN Materiellpriser - Versjon 31

Vi er ikke klar med gjennomsnittspriser for materiell for 2024.

Dette året blir første gang vi kjører giennomsnitts-priser fra de grossistene som leverer til nettselskaper i Norge. Det er derfor mye data å gjennomgå, og vi har som mål å få dette på plass til starten av september.